EXÁMENES 2020-2021 AZTERKETAK

2021eko IRAILEKO azterketen EGUTEGIA (Ikasle Ofizialak)

CALENDARIO exámenes SEPTIEMBRE-2021 (Alumnos Oficiales)

-------------------------------------------------------------

Azterketen egutegia, trebetasunen arabera

Horarios de los exámenes en función de las destrezas

-------------------------------------------------------------

OHARRA - AVISO

BITARTEKOTZA egiteko asmoa baduzu, gogoratu atal BIAK egin behar dituzula: idatzizkoa ETA ahozkoa.

Si tienes intención de presentarte a la MEDIACIÓN, recuerda que tienes que hacer las dos partes: escrita Y oral.

--------------------------------------------------------------

- Ikasle ofizialentzako argibide garrantzitsuak (sakatu hemen).

- Aclaraciones importantes para el alumnado oficial (pincha aquí).

--------------------------------------------------------------

- Ekaineko deialdian gainditu duten ikasle ofizial zein libreek eskura dute jada ziurtagiri digitala Ikasgunea plataforman, eta euren titulua eska dezakete.

- El alumnado, tanto oficial como libre, aprobado en la convocatoria de Junio, tiene ya a su disposición el certificado digital en la plataforma Ikasgunea, y pueden ya solicitar su título.